Lars Søndergård

Styrelsen for Patientsikkerhed Kritik i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring – speciallæge Lars Søndergård (autID 00Q0K) Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Lars Søndergård (autID 00Q0K) i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 7. juli 2015 til Center vedrørende , da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 20, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn […]