Edmundo Chirinos, Venezuela Psychiatrist, Sentenced

Edmundo Chirinos Associated Press Venezuelan psychiatrist sentenced in slaying September 29, 2010 -- Excerpt A prominent Venezuelan psychiatrist who [...]